بنیاد توسعه ای و ترویجی صنعت گردشگری ایران قرن پانزدهم

دست به دست هم دهيم به مهر ميهن خويش را كنيم آباد

بنیاد توسعه ای و ترویجی صنعت گردشگری ایران قرن پانزدهم با همکاری نخبگان و متخصصین، اندیشمندان و دانشمندان، متفکرین و معلمین، کارآفرینان، هنرمندان، فرهنگیان، صنعتگران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، بازرگانان، سرمایه گذاران و دلسوزان، برای مردم برای آبادانی و پیشرفت هر چه بیشتر کشور عزیزمان ایران اسلامی در قرن پانزدهم مطابق با اهداف توسعه ای جمهوری اسلامی ایران بر پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تلاش می کند.
موضوع اصلى فعالیت‏هاى بنیاد عبارت است از : پژوهشهاى کاربردی در جهت ترویج و نشر فرهنگ اسلامی ایرانی از طریق تشکیل گروههاى پژوهشى با محوریت سند الگوی پایه اسلامی ایرانی، پیشرفت جذب و بسیج محققان و پژوهشگران علاقه مند به همکارى در راستای اهداف توسعه ی پایدار اجتماعی اقتصادی فرهنگی، تشویق و توسعه فعالیتهاى پژوهشى در راستای توسعه پایدار و الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، گسترش هنرهاى ایرانی اسلامى، تشکیل دوره هاى آموزشى به منظور تربیت پژوهشگران، برگزارى و تشکیل کنگره ها و کنفرانسهاى مختلف علمى پژوهشی و تحقیقاتی، انتشار آثار علمى و انتشار نشریات ادوارى به زبانهاى مختلف، حمایت از پژوهشگران و طرحهایى که در جهت اهداف توسعه ای بنیاد مى باشد، ارتباط هاى علمى با سایر مراکز پژوهشى در داخل و خارج از کشور و هر اقدامى که براى تحقق اهداف بنیاد لازم تشخیص داده شود

خدمات معاونت پژوهشی

در زمینه پژوهش و تحقیقات، اساس سیاست پژوهشی و تحقیقاتی بنیاد، پرداختن به پژوهش های کاربردی در قلمرو توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی با تعریف وسیع آن است. ضمن توجه کامل به اولویت های پژوهشی و تحقیقات در این قلمرو و پرهیز از پرداختن به کارهای موازی و یا دوباره کاری است. با توجه به این موضوع كه پژوهش در مراکز مهم تحقیقاتی جهان، بدون استفاده از محققان جوان و تربیت آنها برای ادامه تحقیقات روشمند در آینده، ثمربخش نیست و آموزش نیز بدون ارتباط با پژوهش، به نتیجه مطلوب نمی رسد. لذا اهداف آموزشی نیز در برنامه ها قرار دارد.

دپارتمان
برنامه ریزی

برنامه ریزی، آمایش ارزیابی و تلفیق

دپارتمان
اقتصاد و بازرگانی

اقتصاد ، خلاقیت ،کارآفرینی واشتغالزایی

دپارتمان
ورزش و جوانان

ورزش و جوانان

دپارتمان
رفاه و تامین اجتماعی

رفاه و تامین اجتماعی و اشتغال

دپارتمان
هنر

دپارتمان
میراث فرهنگی

دپارتمان
گردشگری و هنر

دپارتمان
فرهنگ ، آموزش

ابتدایی تا تحصیلات تکمیلی و پژوهش

دپارتمان
بهداشت و درمان

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دپارتمان
زیربنائی و فناوری

معماری، شهرسازی، عمران و فناوری اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان
انرژی

نفت، پتروشیمی، برق، ... و تامین انرژی

دپارتمان
کشاورزی و محیط زیست

دپارتمان
صنعت و معدن

دپارتمان
حقوقی و قضایی

دپارتمان
امور بین الملل

سیاست خارجی، ایرانیان خارج از کشور

دپارتمان
مدیریت شهری

اطلاعات تماس

office@15centuryiran.com